Praktisch

PRAKTISCH

EEN AFSPRAAK MAKEN

Een afspraak maken kan gemakkelijk bij het secretariaat van de Neus-, keel- & oorziekten Associatie AZ Maria Middelares Gent op het centrale nummer 09/246.83.00 of rechtstreeks aan onze balie in één van de twee campussen te Gent en Gentbrugge.

ONZE OPENINGSUREN

Uw Neus-, keel- & oorziekten Associatie AZ Maria Middelares Gent is gedurende de week open van 8u tot 12u en van 14u tot 18u. Uw N.K.O. artsen hebben binnen deze uren afwisselend hun consultaties in één van de twee campussen te Gent en Gentbrugge.

WAT MEEBRENGEN?

Tijdens uw eerste bezoek aan onze dienst brengt u uw ID-kaart en uw eventuele verwijsbrief van uw huisarts

EEN SPOEDGEVAL?

Voor spoedgevallen tijdens de openingsuren kan u bellen naar het secretariaat van de Neus-, keel- & oorziekten Associatie AZ Maria Middelares Gent op het nummer 09/246.83.00. Afhankelijk van het probleem zal er geadviseerd worden contact op te nemen met uw huisarts of u naar een spoedeisende hulppost te begeven. Zo mogelijk zal er een dringende afspraak voorzien worden op onze dienst bij een van de N.K.O. artsen. Uw huisarts kan indien nodig zelf contact opnemen om een eventuele dringende consultatie op onze dienst af te spreken. ‘s Avonds en in het weekend is er een telefonisch oproepbare permanentie door een N.K.O. arts met wachtdienst.

©2017 NEUS-, KEEL- & OORZIEKTEN ASSOCIATIE, een dienst van AZ Maria Middelares Gent

 09/246.83.00 -   Secretariaat.nko@azmmsj.be

Log in with your credentials

Forgot your details?